Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja on saanut koulutuspalautteissa arvosanan 4,7/5.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto, verkko-opetus

Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Lähipäivät:

12.-13.3
8.-9.4
16.-17.5
13.6 työnohjaus
20.-21.8
26.-27.9

Koulutukseen haku:
Ilmoittautuminen koulutukseen tästä linkistä!

Pääkouluttaja Anne Andersson Wellmind Terveys Oy

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä:
Tarmo Junttanen
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Koulutuksen käytänteistä:
Sari heinikoski Suomen Diakoniaopisto
050 312 5656
etunimi.sukunimi(at)sdo.fi

SDO-logo

Suomen Diakoniaopisto Oy
Albertinkatu 16 B