Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen. Koulutuksen käyneet voivat käyttää Neuropsykiatrinen valmentaja nimitystä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Työskentelytavat: asiantuntijaluennot, ryhmäkeskustelut, reflektiot, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, case-työnohjaus. Koulutus aloitetaan lokakuussa ennakkotehtävällä ja ensimmäiset lähipäivät ovat marraskuussa.

Oppisopimuskoulutus on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta koulutusta.

Pääkouluttajana toimii Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy

Valitettavasti myös tämä koulutus on nyt täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi tiedustella oppisopimustoimistosta.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta:
Oppisopimussuunnittelija Maija Hakala
Ammattiopisto Lappia
040 513 5296
etunimi.sukunimi [at] lappia.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutuskoordinaattori Tarmo Junttanen
Wellmind Terveys Oy
044 733 3127
etunimi.sukunimi [at] wellmind.fi

Yhteistyössä:

Lappia

Ammattiopisto Lappia
Louhitalo
Tietokatu 2, 94600 Kemi