Erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen perus- ja jatko-opinnot

– Väylä neuropsykiatrisen valmentajan (26 op) koulutukseen vain Ylivieskassa. Perusopinnot ja jatko-opinnot suoritettuaan opiskelija valmistuu neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Koulutuksen sisältö vastaa Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamia vaatimuksia koulutukselle.

Perusopinnot:

Ti-ke 30.-31.10.2018
Ti-ke 27.-28.11.2018
klo 9.00-15.30

Jatko-opinnot:

Ti-Ke 15.-16.1.2019
Ti-Ke 12.-13.2.2019
Ti-Ke 19.-20.3.2019
klo 9.00-15.30

Kohderyhmä

Perusopinnot ovat tarkoitettu kaikille työssään erityisosaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen tarvitseville. Perusopinnot suorittaneet voivat jatkaa pääsyvaatimusten puitteissa jatko-opintovaiheeseen.

Jatko-opinnot: Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat, mutta myös henkilöt, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia.

Sisältö

Perusopinnot (4 pv) luovat pohjaa neuropsykiatriseen valmennukseen ja antavat valmiudet neuropsykiatrisen asiakkaan tunnistamiseen. Koulutus sisältää neuropsykiatrisen valmennuksen perusteet, taustaa toiminnanohjauksen osa-alueiden tunnistamiseen ja neuropsykiatrian teoriaan psykiatrian erikoislääkärin luentokokonaisuuden; laaja-alaisen kokemuskouluttajan osuuden sekä kirjallisuuteen kuuluvan ennakko- ja välitehtävän.

Neuropsykiatriseksi valmentajaksi jatkava (+6 pv jatko-opinnot) perehtyy laaja-alaisesti sosioemotionaalisiin haasteisiin, oppimisvaikeuksiin ja toiminnanohjaukseen sekä niiden huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa. Koulutuksen aikana käymme läpi myös neuropsykiatrisen kuntoutusprosessin, perehdymme verkostotoimintaan ja palveluohjaukseen. Koulutus sisältää mm. psykiatrin, neuropsykologin, erikoispuheterapeutin osuudet. Aiheena on muun muassa eri ikäkausilla esiintyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamisen neuropsykiatriassa. Opiskelija saa konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen omassa työssään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana sekä nykyiseen ammattikuvaan, identiteettiin ja työssä jaksamiseen.
Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrian näkökulmaan lapsista aikuisiin ratkaisukeskeisestä ja positiivisesta viitekehyksestä. Myöhemmässä vaiheessa on mahdollisuus syventää opintoja myös vanhuksiin.

Vaatimukset
Perusopintojaksoon voi osallistua kaikki henkilöt, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Jatko-opintovaiheeseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutuspalautteidemme keskiarvo on 4.6/5.

Hinta

Perusopinnot 650,00 €
Jatko-opinnot 980,00 €

Hinta sisältää opetuksen, materiaalin ja kahvituksen koulutuspäivinä.

Ilmoittautuminen tästä linkistä!

Pääkouluttaja Anne Andersson

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Tarmo Junttanen Wellmind Terveys Oy
044 733 3127
etunimi.sukunimi [at] wellmind.fi

Lisätietoja koulutuksen käytänteistä:
Koulutussuunnitelija Minna Saharinen
040 775 6931
minna.saharinen [at] pyhajarvi.fi

Kulttuurikeskus Akustiikka
Koulukatu 2 B Ylivieska