Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja on saanut

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto ja verkko-opetus

Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.
Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (max. 24 henkeä).

Pääkouluttajana toimii Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy

Lähipäivät: Ilmoitetaan myöhemmin

Koulutuksen hinta: Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen alkaa joulukuussa 2019

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutuskoordinaattori Tarmo Junttanen
Wellmind Terveys Oy
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

 

Koulutuspaikka:

Ilmoitetaan myöhemmin