Koulutus on jaettu kahteen osaan.

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Ne sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen. Perusopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti yleisimpiin neuropsykiatrisiin diagnooseihin, kuntoutukseen, sosioemotionaalisiin haasteisiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa.

Jatkokoulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Sen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto, verkko-opetus

Perusopinnot

To-pe 7.-8.5.2020 klo 8.30-15.30
To-pe 8.-9.6.2020 klo 8.30-15.30

Jatkokoulutus

To-pe 10.-11.9.2020 klo 8.30-15.30
To-pe 29.-30.10.2020 klo 8.30-15.30
To-pe 26.-27.11.2020 klo 8.30-15.30

Koulutukseen haku:
Koulutukseen hakeutuminen tästä linkistä!

Pääkouluttaja Anne Andersson Wellmind Terveys Oy

Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutuskoordinaattori
Tarmo Junttanen
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa