Koulutus on jaettu kahteen osaan.

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Ne sisältävät laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen. Perusopinnoissa perehdytään laaja-alaisesti yleisimpiin neuropsykiatrisiin diagnooseihin, kuntoutukseen, sosioemotionaalisiin haasteisiin sekä toiminnanohjauksen käsitteeseen ja sen huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa.

Jatkokoulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Sen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto, verkko-opetus

Pääkouluttaja Anne Andersson Wellmind Terveys Oy

Huom! Toukokuun koulutuksen aloitus siirtyy koronatilanteen vuoksi marraskuulle 2020.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Minna Saharinen
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutuskoordinaattori
Tarmo Junttanen
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa