Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja sen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto ja verkko-opetus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja se on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.
Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä (max. 20 henkeä).

Pääkouluttajana toimii Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy

Lähipäivät:

Aloitus ennakkotehtävällä joulukuussa 1.12
1. 14. – 15.1
2. 17. – 18.2
3. 23. – 24.3
4. 28. – 29.4
5. 28. – 29.5
Lisäksi ryhmätyönohjauspäivä 8.4

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta:
Asiakkuusvastaava Maija Hakala
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
040 513 5296
etnimi.sukunimi(at)lappia.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutuskoordinaattori Tarmo Junttanen
Wellmind Terveys Oy
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Ammattiopisto Lappia
Louhitalo Tietokatu 2 Kemi