Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja sen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnanohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, monimuoto ja verkko-opetus

Pääkouluttajana toimii Anne Andersson, Wellmind Terveys Oy

Lähipäivät (Kaksi erillistä koulutusta):

Ryhmä I

Aloitus ennakkotehtävällä maaliskuussa
2.-3.6.2020
1.-2.9.2020
1.-2.10.2020
5.-6.11.2020
7.-8.1.2021
Lisäksi ryhmätyönohjauspäivä 4.11

Ryhmä II

Aloitus ennakkotehtävällä maaliskuussa
8.-9.6.2020
8.-9.9.2020
27.-28.10.2020
19.-20.11.2020
16.-17.12.2020
Lisäksi ryhmätyönohjauspäivä 7.9

Koulutus on täynnä.

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta:
Koulutuspäällikkö Tutta Tamminen
Suomen Diakoniaopisto
050 5022077
etunimi.sukunimi(at)sdo.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutuskoordinaattori Tarmo Junttanen
Wellmind Terveys Oy
044 733 3127
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Suomen Diakoniaopisto
Albertinkatu 16 B
90100 Oulu