Kolmivuotisen projektin tavoitteena on kehittää 18–35- vuotiaille aikuisille suunnattu yksilö- ja ryhmäkuntoutusmalli. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjenhallintaan ja sosiaalisuuteen liittyviä taitoja. Kohderyhmään kuuluvat nuoret aikuiset,  joilla on ainakin yksi seuraavista diagnooseista:

  • Aspergerin oireyhtymä
  • Määrittelemätön lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö
  • Muu lapsuusiän laaja-alainen kehityshäiriö
  • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD/ ADD)

Kuntoutuksen sisältö

Yksi kuntoutusjakso kestää puolitoista vuotta. Se alkaa starttikäynneillä, jossa tutustutaan toimintaan ja luodaan yhteiset tavoitteet. Varsinainen kuntoutus sisältää:

  • yksilö- eli tsemppikäyntejä. Tsemppikäynnit rakennetaan yksilöllisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden edistämiseksi. Ainakin puolet käynneistä tapahtuu arjen toimintaympäristössä (esim. kotona työpaikalla, koulussa jne.). Tsemppikäynnit voivat sisältää esimerkiksi valmennusta ja tukea opiskeluun, töihin tai omaan arkeen.
  • ryhmäkäyntejä. Ryhmät kootaan yksilöllisesti ja niiden tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen turvallinen harjoittelu.
  • omaisten ryhmäkäyntejä. 

 

Lisätietoja:

 

Tarmo Junttanen
etunimi.sukunimi@wellmind.fi
p 044 733 3127