Psykoterapia

Apua erilaisiin tilanteisiin ja elämänvaiheisiin

Ihminen kokee elämässään tilanteita ja vaiheita, joiden työstämisessä voi on olla tarpeen keskustella ammattilaisen kanssa. Psykoterapia on vuorovaikutukseen perustuvaa, psyykkisten, elämää vaikeuttavien ongelmien hoitoa – se antaa keinoja käsitellä ajatuksia ja tunteita.

Traumojen hoitoon ja elämän pulmatilanteisiin

Psykoterapia auttaa havainnoimaan omaa toimintaa sekä antaa keinoja käsitellä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Psykoterapia auttaa myös näkemään yhteyksiä menneisyyden tapahtumien ja nykyisten ongelmien välillä.

  • Mahdollisuus tarkastella ja työstää vaikeita elämänkokemuksia
  • Keinoja selvitä elämän haasteista
  • Kuntoutuspsykoterapiaan voit saada tukea Kelalta, jos olet 16-65-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveydellisen häiriön vuoksi.

Ota yhteyttä


Millaista psykoterapiaa tarjoamme

Traumapsykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoitomuoto, jolla pyritään helpottamaan psyykkisiä häiriöitä ja autetaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä. Psyykkinen traumatisoituminen voi aiheutua yksittäisestä sietokyvyn ylittävästä tapahtumasta tai pitkään jatkuneesta traumaattisesta ajanjaksosta elämässä. Trauman hoidossa käytetään yleisesti kolmivaiheista mallia, johon sisältyvät vakauttamisvaihe, traumojen käsittelyvaihe ja uudelleensuuntautumisen vaihe. Hoitomuotona on keskusteleminen tai erilaiset toiminnalliset menetelmät. Traumoja voidaan prosessoida muun muassa sensomotorisen terapian keinoin tai EMDR:n avulla.