Laaja-alaista osaamista neuropsykiatrisen asiakkaan ohjaukseen ja valmennukseen. Koulutuksen käytyäsi voit käyttää Neuropsykiarinen valmentaja -nimitystä. Saat konkreettista ohjausta ja apuvälineitä valmennuksen toteuttamiseen oman työn ohessa tai valmentajana. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana/tukena tämänhetkistä ammattikuvaa, identiteettiä ja työssäjaksamista.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat kriteerit ja on saanut koulutuspalautteissa arvosanan 4,7/5.

Koulutus sisältää laaja-alaisen teoriapohjan neuropsykiatristen asiakkaiden tunnistamiseen, ohjaukseen ja kuntoutukseen. Koulutuksessa perehdytään toiminnan ohjauksen käsitteen avaamiseen ja huomioimiseen neuropsykiatrisessa valmennuksessa, sekä sosioemotionaalisiin haasteisiin ja oppimisvaikeuksiin neuropsykiatrisiin häiriöihin liittyen. Koulutuksen aikana käydään läpi neuropsykiatrinen kuntoutusprosessi, perehdytään verkostotoimintaan sekä palveluohjaukseen.

Opiskelumuoto:
Päiväopiskelu, Monimuoto, Verkko-opetus

Koulutus on suunnattu pääasiallisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle.

Lähipäivät:

25.-26.9.2018
15.-16.10.2018
14.-15.11.2018
12.-13.12.2018
23.-24.1.2019

Koulutukseen haku:
31.8.2018 mennessä

Koulutuksen hinta:
1320 euroa/opiskelija.

Ilmoittutuminen tästä linkistä

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä:
Pääkouluttaja Anne Andersson Wellmind Terveys Oy
044 700 7997
etunimi.sukunimi(at)wellmind.fi

Koulutuksen käytänteistä:
Hanna Ruuttunen Suomen Diakoniaopisto
050 312 5689
etunimi.sukunimi(at)sdo.fi

25/09/2018 - 24/01/201900:00

Kartta latautuu...