Uudistus näköalattomassa maailmantilanteessa vaatii rohkeutta

Uudistuminen on aina välillä ajankohtaista ja tarpeellista. Se on muuttumista ja kasvamista kehittymistä ja luovuutta unohtamatta.  Muutos on puolestaan prosessi, jossa jokin muuttuu tai muutetaan toisenlaiseksi kuin se on aikaisemmin ollut. Parhaimmillaan uudistuminen ja muutos on ennalta suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa.

Organisaatioiden näkökulmasta puhutaan transformaatiomuutoksesta silloin, kun muutokselle on tarve ja se on tehtävä, vaikka eteenpäin näkeminen ja tavoitetilan ennustaminen on vaikeaa. Näin kävi myös meille maaliskuussa 2020 kun koronaepidemia tuli vauhdilla ja yllättäen sotkemaan selkeitä suunnitelmia ja työarkea – oli pakko uudistua.

Ymmärsimme, että muutoksia on tehtävä, vaikka tulevaa tilaa ei pysty ennakoimaan. Tavoitetta täytyi määrittää koko ajan matkan varrella, samalla keräsimme uutta tietoa. Toimintaa vietiin eteenpäin kokeilujen kautta ja matkalla kohdatuista epäonnistumisista tuli voimavaroja ja tärkeitä kehittämisen työkaluja. Itse muutos syntyy toiminnan aikana. Ennalta määritellyt projektisuunnitelmat eivät toimineet, vaikka strategia ja aikataulut olivat olemassa.

Luopumisen tuskaa ja uuden oppimista

Kun lähdimme kehittämään liiketoimintaamme ja tarkastelemaan asiakkaittemme tarpeita huomasimme pian, kuinka vaikeaa on luopua vanhasta tavasta toimia.  Toimintatavan muuttaminen vastaamaan uusia tarpeita, kuten digitaalisuutta ei ollut helppoa. Piti miettiä, että osaammeko, uskallammeko ja olemmeko riittävän rohkeita.

Wellmindin muutosmatka on nyt onnellisesti päätöksessä ja olemme tyytyväisiä ja motivoituneita uudessa tilanteessa: opimme paljon uutta ja muutoskykymme vahvistui.  Olemme myös rohkeampia. Muutos lääkäri- ja kuntoutuspalveluista koulutus- ja valmennusorganisaatioksi oli tarpeellinen. Tiimimme on vahvistunut uusilla osaajilla ja lopputuloksena tarjoamme palveluitamme enemmän työelämän tarpeisiin ja työelämässä selviämiseen: yhdistimme neuropsykiatrian ja työelämän ja tarjoamme asiantuntijuuttamme yhä enemmän myös verkossa.

Uudistunut Wellmind

Tänään Wellmind on osaava, valoisa ja vaikuttava neuropsykiatrisen osaamisen ja palveluiden innovaattori sekä työelämätaitojen ja oppimisen suunnannäyttäjä.

Päämäärämme on auttaa ihmisiä ymmärtämään ja hyväksymään yksilölliset haasteet osana hyvää työelämää.

Uudistus näkyy paitsi meissä ja toiminnassamme myös visuaalisessa ilmeessämme sekä uusilla verkkosivullamme ja verkkokaupassamme. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun Wellmindiin!

Sari Valppu
Toimitusjohtaja, valmentaja, johdon ja esimiesten työnohjaaja
Wellmind Terveys Oy


Jaa sivu