Työnohjaus

Työnohjaaja tukee, auttaa ja ohjaa

Työnohjaus auttaa kasvattamaan työhyvinvointia. Kyse on yksilö- tai ryhmämuotoisesta, keskusteluun perustuvasta vuorovaikutuksesta. Wellmindin asiantuntijat auttavat työntekijän omien voimavarojen tukemisessa ja kehittämisessä.

Henkilökohtaista ja ammatillista kasvua ja kehittymistä

Työnohjaajan tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata sekä henkilökohtaista että ammatillista kasvua ja kehittymistä. Työnohjauksesta saatu hyöty on moninaista: ammattillisen kehittymisen lisäksi se auttaa käsittelemään haastavia työtilanteita ja työn herättämiä tunteita, parantaa työhyvinvointia ja auttaa työssä jaksamisessa. Työnohjaus tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan työtä tavallista syvällisemmin.

  • Lisää työnhyvinvointia ja työssäjaksamista
  • Mahdollistaa ammatillisen kehityksen
  • Auttaa haastavien työtilanteiden käsittelyssä

Ota yhteyttä


Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii niin yksilöille, ryhmille kuin laajemmallekin työyhteisölle. Etukäteen selkeästi määritellyillä tavoitteilla on suuri merkitys työnohjauksessa onnistumisessa. Tavoitteita voidaan myös tarkistaa.

Kuinka pitkään työnohjaus kestää?

Tavallisesti työnohjaukseen osallistutaan viidestätoista pariinkymmeneen kertaan. Yhden kerran kesto on noin 1-1,5 tuntia. Yleensä työnohjauksen kestoksi suositellaan vuodesta kahteen vuotta.