Palvelut

Neuropsykiatria, koulutukset ja valmennukset

Kehitämme neuropsykiatrian työryhmiä ja palvelujärjestelmiä. Meillä on laaja kokemus julkisen sektorin, yritysten ja yksittäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Tarjoamme työnohjausta, koulutusta ja konsultointia – yhä enemmän myös verkossa.

Neuropsykiatria

Neuropsykiatria on näkökulma ja toimintatapa, joka yhdistää sekä neurologisen että psykiatrisen käsityksen mielen toiminnasta. Neuropsykiatrista osaamista tarvitaan diagnostiikan ja hoidon lisäksi kuntoutuksen kaikilla osa-alueilla. Neuropsykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen ohella olemme pitkäjänteisesti pyrkineet tukemaan työssä pärjäämistä työnohjausten, koulutusten ja työyhteisöjen kehittämisen kautta. Kehitämme myös arviointimenetelmiä neuropsykiatriseen kuntoutuksen ja työelämässä selviytymisvalmiuksien tukemiseksi. Selviytymisvalmiudella tarkoitetaan kykyä vastata pelkkää työsuoritusta laajempiin elämänhallinnallisiin haasteisiin työelämässä. Olemme aloittaneet hankkeen, jossa kehitämme selainpohjaista, joustavaa ja helppokäyttöistä sovellusta, jonka tehtävänä on toimia havainnoinnin apuvälineenä sekä työn ääressä että sosiaalisissa tilanteissa. Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa jaksaminen, työkäyttäytymistaidot, sosiaaliset taidot, kommunikointi, käyttäytyminen, toiminnanohjaus ja tarkkaavuus.

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa kasvattamaan työhyvinvointia. Kyse on yksilö- tai ryhmämuotoisesta, keskusteluun perustuvasta vuorovaikutuksesta. Wellmindin asiantuntijat auttavat työntekijän omien voimavarojen tukemisessa ja kehittämisessä.

Koulutus ja konsultointi

Wellmind kouluttaa neuropsykiatristen sairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Autamme myös kehittämään neuropsykiatrisia palvelujärjestelmiä asiakasorganisaatioissa.