Tarjoamme

  • neuropsykiatrian erityisosaamispalveluita lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille.
  • psykoterapiaa
  • kehitämme, koulutamme ja konsultoimme asiakasorganisaatioitamme

Wellmind Terveys Oy:lla on laaja kokemus yritysten ja julkisen sektorin konsultoinnista, koulutuksesta sekä neuropsykiatristen palvelujärjestelmien kehittämisestä.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Neuropsykiatria

Neuropsykiatria on näkökulma ja toimintatapa, joka yhdistää sekä neurologisen että psykiatrisen käsityksen mielen toiminnasta. Kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä on todettavissa varhaislapsuudesta lähtien erilaisia neurologisia, älyllisiin toimintoihin ja käyttäytymiseen liittyviä oireita ja toiminnanvajavuuksia. Neuropsykiatriassa hoidetaan myös neurologisia potilaita, kun oireistoon liittyy selvästi psykiatrisia oireita ja vaikeuksia.

Psykoterapia

Erilaiset tilanteet ja elämänvaiheet tuovat esille kysymyksiä, joiden työstämisessä voi hyötyä ulkoisesta avusta. Psykoterapia on psyykkisten, elämää vaikeuttavien ongelmien hoitoa psykologisin menetelmin. Se antaa ongelmanratkaisutaitoja, kykyä havainnoida omaa toimintaa sekä keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia. Psykoterapia auttaa myös näkemään yhteyksiä menneisyyden tapahtumien ja tämänhetkisten ongelmien välillä.

Lue lisää >

Työnohjaus

Työnohjaus on yksilö- tai ryhmämuotoista keskusteluun perustuvaa vuorovaikutusta. Tavoitteena on työntekijän omien voimavarojen tukeminen ja kehittäminen, ammatillisten vahvuuksien tukeminen sekä työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen selkiyttäminen. Työnohjaajan tehtävänä on tukea, auttaa ja ohjata sekä henkilökohtaista että ammatillista kasvua ja kehittymistä.

Koulutus ja konsultointi

Koulutamme neuropsykiatristen sairauksien tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Koulutamme ja autamme myös kehittämään neuropsykiatrisia palvelujärjestelmiä asiakasorganisaatioissa.