Neuropsykiatria

Kun neurologinen ja psykiatrinen käsitys mielestä kohtaavat

Neuropsykiatria on näkökulma ja toimintatapa, joka yhdistää sekä neurologisen että psykiatrisen käsityksen mielen toiminnasta. Neuropsykiatrista osaamista tarvitaan diagnostiikan ja hoidon lisäksi kuntoutuksen kaikilla osa-alueilla.

Neuropsykiatria on yksi Wellmindin erityisosaamisalueista.

Kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä on todettavissa varhaislapsuudesta lähtien erilaisia neurologisia ja psyykkisiä oireita, älyllisiin toimintoihin, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä toiminnanvajavuuksia. Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin kuuluvat muun muassa ADHD, autismi, Touretten oireyhtymä ja oppimisvaikeudet.

  • Tapa tarkastella neurologisia ja psykiatrisia sairauksia
  • Neuropsykiatriset häiriöt hankaloittavat merkittävästi yksilön arkea
  • Neuropsykiatriaan liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen on merkittävässä roolissa

Ota yhteyttä


Neuropsykiatrinen koulutus

Koulutamme neuropsykiatristen sairauksien kliiniseen tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Koulutamme ja autamme myös kehittämään neuropsykiatrisia palvelujärjestelmiä asiakasorganisaatioissa.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, jonka perusperiaatteita ovat tavoitteellisuus, prosessinomaisuus, voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Se on lähtökohtaisesti suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, mutta valmennuksen periaatteet soveltuvat hyvin myös muiden ryhmien, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyyn.