Neuropsykiatria

Kun neurologinen ja psykiatrinen käsitys mielestä kohtaavat

Neuropsykiatria on näkökulma ja toimintatapa, joka yhdistää sekä neurologisen että psykiatrisen käsityksen mielen toiminnasta. Neuropsykiatrista osaamista tarvitaan diagnostiikan ja hoidon lisäksi kuntoutuksen kaikilla osa-alueilla.

Neuropsykiatria on yksi Wellmindin erityisosaamisalueista.

Kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä on todettavissa varhaislapsuudesta lähtien erilaisia neurologisia ja psyykkisiä oireita, älyllisiin toimintoihin, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä toiminnanvajavuuksia. Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin kuuluvat muun muassa ADHD, autismi, Touretten oireyhtymä ja oppimisvaikeudet.

  • Tapa tarkastella neurologisia ja psykiatrisia sairauksia
  • Neuropsykiatriset häiriöt hankaloittavat merkittävästi yksilön arkea
  • Neuropsykiatriaan liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen on merkittävässä roolissa

Ota yhteyttä


Neuropsykiatrinen koulutus

Koulutamme neuropsykiatristen sairauksien kliiniseen tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Koulutamme ja autamme myös kehittämään neuropsykiatrisia palvelujärjestelmiä asiakasorganisaatioissa.

Neuropsykiatrinen työvalmentaja -koulutus

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka nuorten tai aikuisten parissa työvalmentajana, ohjaajana tai vastaavissa tehtävissä esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa kuntoutuksessa tai sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön valmiudet työskennellä neuropsykiatrisena työvalmentajana tai neuropsykiatrisen valmennuksen työotteella kohderyhmään kuuluvien ihmisten parissa. Opinnoissa perehdytään neuropsykiatrian perusteisiin, neuropsykiatristen asiakkaiden erityispiirteisiin ja tunnistamiseen sekä ohjaukseen, havainnointiin ja valmennusprosessiin painottaen työvalmentajan työtehtäviin liittyviä erityispiiteitä. Lisätietoja:
https://epky.fi/kesayliopisto/kurssi/2154/neuropsykiatrinen-tyovalmentaja/

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, jonka perusperiaatteita ovat tavoitteellisuus, prosessinomaisuus, voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Se on lähtökohtaisesti suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia, mutta valmennuksen periaatteet soveltuvat hyvin myös muiden ryhmien, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelyyn.