Itsesäätelytaidot auttavat selviytymään erilaisista arjen haasteista

Jokainen meistä törmää joskus tilanteisiin, kun joudumme erilaisten haasteiden eteen. Yhdessä hetkessä voi olla haastavaa keskittyä tekemiseen, toisessa tilanteessa itse tilanne saa meissä aikaan niin vahvoja tunteita, että meidän on vaikea hallita niitä. Joskus edessä oleva haaste voi olla uusi opeteltava asia, uuden teknologian käyttöönotto tai vaikkapa meille jokaiselle tutuksi tulleen koronan aiheuttamat arjen muutokset, joiden kanssa on pitänyt opetella elämään ja toimimaan.

Kaikissa näissä tilanteissa, tarvitaan sopeutumiskykyä. Tarvitaan kykyä tunnistaa, mitä tilanteissa tapahtuu, miten ne vaikuttavat toimintaamme ja miten voisimme omalla toiminnallamme helpottaa oloamme kyseisissä tilanteissa ja selviytyä eteen tulevista haasteista. Tarvitaan siis itsesäätelytaitoja.

Itsesäätelytaidot auttavat sopeutumaan erilaisiin muutoksiin

Itsesäätelytaidot ovat juuri näitä taitoja, jotka auttavat meitä selviytymään erilaisista arjen haasteista. Näiden taitojen avulla pystymme kokonaisvaltaisesti ja tarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan, tarkkailemaan, arvioimaan ja tarvittaessa muuttamaan omaa toimintaamme, motivaatiotamme ja tunteitamme.

Itsesäätelytaidot onkin osoitettu tutkimuksissa olevan potentiaalisia taitoja auttamaan meitä saavuttamaan parempia työskentely- ja oppimistuloksia, mutta myös kasvattamaan motivaatiotamme ja hyvinvointiamme paitsi koulussa ja työssä niin myös muilla elämän osa-alueilla.

Itsesäätelytaitojen hyödyt voivat siis parhaimmillaan auttaa meitä sopeutumaan ympäröivän maailman muutoksiin, tunnistamaan ja hallitsemaan tunteitamme ja toimintaamme monin eri tavoin.

 

Oman toiminnan säätely ei kuitenkaan aina ole helppoa ja näiden taitojen tukemiselle on tarvetta

Helppoa oman toiminnan säätely ei kuitenkaan aina ole. Itsesäätely edellyttää, että tunnistamme kohtaavamme haasteet ja erilaisia toiminnan säätelyn tapoja, jotka auttavat meitä toimimaan haastavissa tilanteissa. Tilanteissa joissa emme itse kykene tunnistamaan kohtaamiamme toiminnan haasteita tarvitsemme usein toisten tukea oman toimintamme säätelyyn. 

Tuen tarjoaminen edellyttää, että tukea tarjoava henkilö tunnistaa itsesäätelytaitojen merkityksen sekä ymmärtää, kuinka näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea osana erilaisia arjen tilanteita.

Itsesäätelytaitojen tukemisessa on hyvä huomioida tukea tarvitsevan henkilön valmiudet ja osaaminen. Millaista tukea hän tarvitsee ja millaisissa tilanteissa. Tuen tarjoaminen onkin myös tuen tarjoajalle prosessi, jossa tulee osata soveltaa omaa tieto-taitoaan. Erityisesti ammattilaiset, jotka työskentelevät tehtävissä, joissa toisten itsesäätelytaitojen tukemiselle on tarvetta, tulisi hallita hyvät perustiedot siitä, mitä itsesäätely on, miten itsesäätelytaidot voivat olla avuksi erilaisten arjen haasteiden edessä ja miten näitä taitoja voidaan hyödyntää arjessa ja millaisin menetelmin näitä taitoja voidaan erilaisissa tilanteissa tukea.

Kiinnostaako tietää aiheesta enemmän? Käy tutustumassa Wellmindin uuteen verkkokoulutukseen, jossa tutustutaan tarkemmin  itsesäätelytaitojen osa-alueisiin ja näiden taitojen tukemisen perusteisiin. Lisätietoa verkkokoulutuksesta löydät TÄÄLTÄ

 

Kirjoittaja:
Marika Koivuniemi
Oppimisen ja työelämäkehittämisen asiantuntija
Valmentaja, kouluttaja, tutkija


Jaa sivu

Tarinat